Земля

Наш спонсор

Теорія розвитку Земля

У науках про Землю за останні 30 років затвердилася нова геологічна теорія тектоніки литосферных плит, що докорінно змінила існуючі раніше подання про процеси формування земної кори й корисних копалин, що залягають у ній. Наступним кроком розвитку геологічної науки стала розробка загальної концепції глобальної еволюції Землі. Цій проблемі й присвячена книга “Розвиток Землі”, написана відомими російськими вченими, професорами МГУ О.Г. Сорохтиным і С.А. Ушаковым. У ній викладені зв'язані в єдину й самоузгоджену концепцію нові подання й ідеї про планетарну еволюцію Землі. Основою концепції є побудована на фундаментальних законах фізики енергетична модель нашої планети. Дуже важливо, що багато хто разноплановые геологічні (і екологічні) проблеми в книзі розглядаються з єдиних позицій цієї моделі, на основі якої авторам удалося пояснити більшість развивающихся в Землі планетарних геологічних і кліматичних процесів і навіть з'ясувати природу деяких біологічних закономірностей еволюції життя.

В основі теорії лежать два вихідних припущення. По-перше, приймається, що Земля, по гіпотезі О.Ю. Шмидта, відбулася за рахунок гомогенної аккреции холодного протопланетного хмари і, по-друге, що земне ядро складається з сплаву заліза с його оксидом (при умові, що склади земний кори і мантії відомі). Обоє ці припущення на сьогодні є найбільше обґрунтованими і приймаються більшістю геофізиків. Виявляється, що цих двох припущень досить для побудови самоузгодженої теорії, оскільки в їх утримується вся необхідна інформація про початковому будові Землі (однорідна і холодна планета) і про запасах її внутрішньої енергії, що залежить від маси планети і складу земного речовини. Знаючи же по експериментальним даним рівняння стану цього речовини, далі по законам фізики с залученням геологічних даних в якості крайових (граничних) умов уже можна побудувати і саму теорію. Розвиток молодий Землі і її “розкручування” навколо осі власного обертання істотно залежало від приливного взаємодії нашої планети с Місяцем, тому попутно довелося розглянути і нову модель її походження. Для визначення основних закономірностей еволюції климатов Землі, додатково була розроблена адіабатична теорія парникового ефекту, що також включена в це видання.
На основі розробленої теорії в книзі с єдиних позицій розглядаються різні аспекти еволюції Землі, в тім числі її геологічне розвиток, тектонічна активність, будова і геохімія окремих геосфер, тектоніка литосферных плит і формування земний кори, утворення корисних копалин, походження океанів і атмосфери, еволюція климатов Землі і життя на її поверхні. З огляду на, що книга розрахована на широкий коло фахівців в науках про Землі, не завжди досить “підкованих” в математиці, ми постаралися викласти наведений в їй матеріал с мінімальним використанням математичних виражень, хоча повністю уникнути їх застосування ми так і не змогли. Однак за всіма висновками излагаемой тут теорії в дійсності коштують більші обсяги математичних розрахунків.
Головна

[далі...]

Утворення

Реклама